Slovensko

Špeciálne cenové ponuky

Sigma-Aldrich poskytuje celý rad výhodných ponúk. Stále platí možnosť špeciálnych cien na veľké množstvá jednotlivých produktov a pomoc pri testovaní nových produktov. Pravidelne sa na týchto stránkach môžete stretnúť i s časovo obmedzenými výraznými zľavami vybraných produktov. Ak máte záujem tieto zľavy využiť, stačí v objednávke uviesť príslušný zľavový kód (nájdete ho pri každej ponuke).

TRVALÉ PONUKY

Špeciálne ceny pre veľké množstvá

Vyskúšanie nového produktu

 

ČASOVO OBMEZENÉ PONUKY

 

 

Year end special offer

CRISPR Cas9 Proteins

Order on-line by using promo code HKX

Valid till November, 30th 2018

Molecular biology promotion 2018

Discounts up to 70%

Order on-line by using promo code HKY

Valid till November, 30th 2018

Western blotting essentials special offer

Order on-line by using promo code HLF

Valid till November, 30th 2018

50 rokov dávkovačov BRAND Vyměňte starý dávkovač za nový

Vaše objednávky s uvedením kódu akcie 2018/Dispensette zasielajte, prosím, na email
Merck spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

Platnosť ponuky: do 30. 9. 2018

Koncové filtre pre každú aplikáciu

Kúpte PROMO-PAK a získajte špeciálnu zľavu 25% na čistiace patróny a 50% na koncové filtre!

Platnosť ponuky: do 15.12.2018 

 

Výhodný SET Transferpette® S + špičky

Vaše objednávky s uvedením kódu akcie 2018/Transferpette set zasielajte, prosím, na email
Merck spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

Platnosť ponuky: do 31.12.2018

 

Spoľahlivé stanovenie vody

Aquastar™ reagencie a štandardy pre stanovenie vody podľa Karla Fischera

Ušetrite s Aquastar™ a získajte 1 balenie Aquastar™vodný štandard za 0,10 €.!

Platnosť ponuky: do 30.11.2018

 

Titripac®: efektívne balenie roztokov pre odmernú analýzu a pH pufrov

Kúpte ktorýkoľvek jeden produkt
a ktorýkoľvek druhý lacnejší dostanete
so zľavou 75 % !

Platnosť ponuky: do 30.11.2018