HPLC

  

Ascentis Express rada je doplnená d'alšou stacionárnou fázou fenyl-hexyl. Víac informácií o HPLC kolonách Ascentis Express nájdete tu 

HPLC Videos