Sverige

Compliance

Beställning av kontrollerade produkter

För att kunna uppfylla myndigheternas krav på hantering och dokumentation vid försäljning av reglerade ämnen krävs en omfattande kontroll av våra produkter och vår försäljning. Detta arbete är komplext och tidskrävande, men nödvändigt för att Sigma-Aldrich ska kunna garantera en serivce och säker hantering av våra kemikalier.

Vår kontroll hjälper Er att uppfylla de krav som ställs på Er som användare. Sigma-Aldrich har rapporteringsskyldighet för bland annat försäljning av narkotika, narkotikaprekursorer, radioaktiva ämnen och produkter med dubbla användningsområden. Ju bättre vårt kontrollsystem fungerar, desto lättare blir det även för Er att hålla Er informerade om vilka lagar och föreskrifter som gäller för Er verksamhet.

Genom att förklara hur vi hanterar Era beställningar av kontrollerade produkter hoppas vi kunna underlätta dessa beställningar för både Er och oss själva. På så vis vill vi förbättra vår service och korta handläggningstiderna ytterligare. Under dessa sidor finner ni därför bland annat rutiner, produktlistor, intygsmallar och referenser för de vanligaste reglerade produkttyperna.

Vi ser gärna att Ni skickar oss information om er organisation, era tillstånd eller egna rutiner och uppskattar särskilt kopior på era tillstånd samt telefonnummer och mailadresser till våra kontaktpersoner hos Er.

Charlotta Stensman
Telefon 08-742 42 00
Fax 08-742 42 43
E-mail: Charlotta.Stensman@sial.com

Om reglerade produkter 
Narkotika
Anabola steroider
Narkotikaprekursorer
Dubbla användningsområden
Radioaktiva ämnen
Ozonförstörande ämnen
Länkar

Läkemedelsverket (MPA) 
Strålsäkerhetsmyndigheten
Insp. för Strategiska produkter (ISP)
Statens folkhälsoinstitut