Sverige

Anabola Steroider

För att säkerställa att aktuella lagkrav uppfylls ställer Sigma-Aldrich följande krav vid beställning av narkotiska och psykotropa substanser:


  • Skriftlig order undertecknad av godkänd beställare, på eget brevpapper
  • Intyg, korrekt ifyllt och undertecknat av godkänd beställare, på eget brevpapper
  • Kopia på handels- eller annat tillstånd, när sådant finnes

Godkända beställare är endast:

Universitet/ Högskola Prefekt
Landsting Klinikchef
Aktiebolag Innehavare av tillstånd från Läkemedelsverket

Observera att det är viktigt att det tydligt framgår att beställaren är behörig!


Administrationsavgift
Vid beställning av steroider uttas en administrationsavgift på 1000 SEK per sändning. Avgiften inkluderar eventuella importlicenser, exportlicenser och tullavgifter samt administration, dokumentation, transport, förvaring och övrig hantering.


Leveranstid
De amerikanska myndigheterna, varifrån dessa beställes, har en handläggningstid på ca åtta veckor. Vi räknar därför med en leveranstid på 10 veckor.


 Berörda produkter

Syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon, kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.

Intygsmall
END USER DECLARATION FOR ANABOLIC STEROIDS.


 Referenser

Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedelTillbaka till Compliance