Sverige

Narkotika

För att säkerställa att aktuella lagkrav uppfylls ställer Sigma-Aldrich följande krav vid beställning av narkotiska och psykotropa substanser:


  • Skriftlig order undertecknad av godkänd beställare, på eget brevpapper.
  • Intyg, korrekt ifyllt och undertecknat av godkänd beställare, på eget brevpapper
  • Kopia på handels- eller annat tillstånd, när sådant finnes

Godkända beställare är endast:

Universitet/ Högskola Prefekt
Landsting Klinikchef
Aktiebolag Innehavare av tillstånd från Läkemedelsverket

Observera att det är viktigt att det tydligt framgår att beställaren är behörig!


Administrationsavgift
Vid beställning av narkotikaklassade substanser tillkommer en administrationsavgift med 3000 kr per sändning. Avgiften inkluderar import- och exportlicens, tullavgift, administration, dokumentation samt separat transport, förvaring och övrig hantering. Antalet sändningar bestäms av antal kombinationer av exportland, mängd och typ av narkotika.


Leveranstid
De amerikanska myndigheterna har en handläggningstid på åtta veckor, de svenska ca en vecka. Leveranstiden beräknas därför till 10-12 veckor. Är produkten inte kontrollerad i USA beräknas leveranstiden till 4 veckor.


 Berörda produkter

Narkotikaklassade produkter i Sverige och/eller USA


Intygsmall
END USER DECLARATION FOR NARCOTIC SUBSTANCES


 Referenser

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika
Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika
LV:s föreskrifter (LVFS 1997:11, ändrad 2001:3) om kontroll av narkotika
LV:s föreskrifter (LVFS 1997:12, ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4) om förteckningar över narkotika
INCB - International Narcotics Control Board, gröna och gula listornaTillbaka till Compliance