Sverige

NarkotikaprekursorerFör att säkerställa att aktuella lagkrav uppfylls ställer Sigma-Aldrich följande krav vid beställning av narkotikaprekursorer:

  • Intyg, kopierad till köparens eget brevpapper och korrekt ifyllt av slutanvändare
  • Kopia på tillstånd för ämnen i kategori I eller anmälansbevis från Läkemedelsverket för kategori II, om mängden överstiger gränsvärdet för substansen, se nedan.

För Er som beställt en viss vara minst tre gånger de senaste 12 månaderna finns möjlighet att använda ett intyg för multipla beställningar, se nedan.

Administrationsavgift
Ingen avgift.

Leveranstid
Lagervaror levereras inom 48 timmar, övriga inom 1 vecka om annat inte uppges.


 Berörda produkter - OBS! Gäller även salter av dessa ämnen

 

Förteckning I
Efedrin, Ergometrin, Ergotamin, Lysergsyra, 1-fenyl-2-propanon (fenylaceton), Pseudoefedrin, N-acetylantranilsyra (2-acetamidbensoesyra), 3,4-Metylenedioxifenylpropan-2-on, Isosafrol (cis och trans), Piperonal, Safrol

Förteckning II
Ättiksyraanhydrid, Kaliumpermanganat, Fenylättiksyra, Piperidin

Gränsvärden för Förteckning II


Ämne Gränsvärde
Ättiksyraanhydrid 100 L
Kaliumpermanganat 100 kg
Antranilsyra och salter av Antranilsyra 1 kg
Fenylättiksyra och salter av Fenylättiksyra 1 kg
Piperidin och salter av Piperidin 0,5 kg


Intygsmall
END USER DECLARATION FOR PRECURSORS CATEGORY 1 AND 2

 Multipla transaktioner

För Er som beställt en viss narkotikaprekursor ur förteckning II minst tre gånger under de senaste 12 månaderna finns möjlighet att förenkla dokumentationen. Istället för att fylla i ett intyg per beställningstillfälle används ett särskilt intyg som gäller för flera beställningar, dock maximalt 12 månaders förbrukning.

Observera att de produkter som berörs endast är prekursorer ur förteckning II, dvs ättiksyraanhydrid, fenylättiksyra, kaliumpermanganat, piperidin.

Intygsmall
END USER DECLARATION FOR PRECURSORS CATEGORY 2 **MULTIPLE TRANSACTIONS**

 Referenser för handel inom EU

Rådets direktiv 92/109/EEG
ändrad genom Kommissionens direktiv 93/46/EEG
ändrad genom Kommissionens direktiv 2001/8/EG
ändrad genom Kommissionens direktiv 2003/101/EG


Kommissionens förordning (EG) nr 1485/96
ändrad genom Kommissionens förordning (EG) nr 1533/2000


Lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Läkemedelsverkets författningssamling LVFS 1996:6Tillbaka till Compliance