Sverige

Ozon-förstörande ämnen

För att uppfylla aktuella lagkrav ställer Sigma-Aldrich följande krav vid beställning av ozonförstörande substanser:

  • Intyg, korrekt ifyllt av slutanvändare, kopierat på eget brevpapper


Med intyget garanterar Ni att kemikalierna vid kemiskt laboratoriearbete, där alternativa lösningsmedel/tekniker saknas, uppfyller något/några av följande:

  • ingår i nationella eller internationella standarder
  • andvänds i samband med forskning och utveckling, dock inte undervisningssyfte

Ovanstående får enbart utföras under förutsättning att:

  • högst 100 ml användes per arbetsoperation
  • renheten är minst 99 %

Dessa ämnen får dessutom ej:

  • andvändas vid nedkylning och luftkonditionering, rengöring, konservering eller sterilisering
  • användas vid analyser av olja i vatten - gdller triklortrifluoretan eller koltetraklorid
  • exporteras utanför EU

Administrationsavgift
Ingen avgift.


Leveranstid
Lagervaror levereras inom 48 timmar, övriga inom 2 veckor om inget annat anges.

 Berörda produkter

CFC, HCFC, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan
Observera att Haloner och HBFC ej kan säljas på grund av att salu- såväl som användningsförbud föreligger.

Intygsmall
END USER DECLARATION FOR OZONE DEPLETING SUBSTANCES

 Referenser

Rådets förordning (EG) nr 3093/94
Official Journal of the European Communities 94/C 215
Förordning (1995:636) om ämnen som bryter ner ozonskiktet
Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2000:2) om avsteg från 2' förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet; NFS 2001:21

Tillbaka till Compliance