Sverige

Radioaktiva Ämnen

För att uppfylla aktuella lagkrav ställer Sigma-Aldrich följande krav vid beställning av radioaktiva substanser:

  • Nummer på tillstånd utfärdat av SSI, uppges vid beställningstillfället

Administrationsavgift
Ingen avgift.

Leveranstid
4-6 veckor.
Observera att radioaktiva produkter tas hem enbart till kundorder. Detta innebär att vi inte kan ta emot en avbeställning av denna typ av produkter (så snart Ni har godkänt beställningen och uppgett ert tillståndsnummer).

 Berörda produkter

Samtliga radioaktiva ämnen utom Uranyl acetat och Uranyl nitrat.

Intygsmall
Intyg behövs ej.

 Referenser

Strålskyddslagen 1988:220
Strålskyddsförordningen 1988:293
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om komplettering av EG-förordning om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater, SSI FS 1996:1


Tillbaka till Compliance