Sverige

Strategiska produkter

För de flesta produkter med dubbla användningsområden kontrolleras enbart att varan ej ska exporteras till något icke EU-land. En del t ex toxiner, såsom Aflatoxin, Tetrodotoxin, kräver exporttillstånd ifrån avsändarland, USA.

Administrationsavgift
3000 sek

Leveranstid
8-10 veckor.
Observera att detta gäller de produkter belagda med exporttillstånd. Dessa produkter tas hem enbart till kundorder. Detta innebär att vi inte kan ta emot en avbeställning av denna typ av produkter så snart Ni har godkänt beställningen och fyllt i det intyg som krävs.

 Berörda produkter

Ex Saxitoxin, Tetrodotoxin, Aflatoxin

Intygsmall
EUD_EXPLIC

 Referenser

Lag (SFS 2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
Förordning (SFS 2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
TFS 2000:25 V:3
TFS 2000:26 V:3


Tillbaka till Compliance