Sverige

Compliance


Beställning av reglerade produkter

För att kunna uppfylla myndigheternas krav på hantering och dokumentation vid försäljning av reglerade ämnen krävs en omfattande kontroll av våra produkter och vår försäljning. Detta arbete är komplext och tidskrävande, men nödvändigt för att Sigma-Aldrich ska kunna garantera en seriös och säker hantering av våra kemikalier.


Läs mer...


Charlotta Stensman
Telefon: 08-742 42 00
Fax: 08-742 42 43
E-mail:NordicCompliance@sial.com