Sverige

KundCenter

Besöksadress
Sigma-Aldrich Sweden AB
Solkraftsvägen 14C
Stockholm
Phone: +46 8 742 42 00
Fax: 08-742 42 43 
E-mail:
NordicOrder@sial.com

Order
Telefon: 020 - 35 05 10
Fax: 020 - 35 25 22
E-mail:
NordicOrder@sial.com

 
Teknisk Service
Telefon: 020 35 05 11
Fax: 020 - 35 25 22
E-mail:
Technical ServiceVanliga Frågor & Svar

 

Hur löser jag produkten?

Oftast finns informationen på vår hemsida. Nedan finner du några tips som kan förenkla din sökning.

  1. Sök fram produkten på Sigma-Aldrichs välkomstsida under "Search". Klicka på produktnumret så får du fram generell information om produkten.
  2. Om du ej finner löslighetsinformation här, titta på analyscertifikatet. Där finns oftast information om lösningsmedel och löslighet.
  3. För ett flertal produkter finns produktinformatonsblad. Där kan du i en del fall finna alternativa lösningsmedel.
  4. I de fall inga uppgifter finns tillgängliga och strukturformel finns kan man från strukturformeln få en bild av hur polärt ämnet är. "Lika löser lika" är en bra grundregel som kan tillämpas vid val av lösningsmedel.
  5. Finner du ingen lösning kontakta Sigma-Aldrich, Teknisk Service: Technical Service

 


 

Min produkt är en frysprodukt men den kom levererad i rumstemperatur. Går den att använda?

Ja, det är inte alla varor med rekommenderad långtidsförvaring i Kyl alt Frys som behöver levereras på is. Vi levererar under sådana förhållanden att kvaliteten på produkten garanteras. Vi reserverar oss för fördröjningar på varumottagningar eller dylikt.

 
Upp