SWEDEN

LabKemi


I mer än 30 år har LabKemi varit en av Sveriges främsta samarbetspartner till den högteknologiska - och medicinska forskningen. Den grundläggande affärsidén är att finna och leverera all världens tillgängliga kemikalier och reagenser på det snabbaste och mest ekonomiska sätt som är möjligt, ofta i samarbete med våra forskare och kunder. Våra grundläggande värderingar och vår målsättning att alltid sträva efter att överträffa våra kunders förväntningar har lagt grunden till en företagskultur som fokuserar på service och kundnytta. Detta har resulterat i 30 års tillväxt och fler än 200 leverantörer med över 100.000 produkter, i hela världen.

Sedan 1994 ingår vi i Sigma-Aldrich Corporation, världens ledande tillverkare och leverantör av forskningskemikalier och reagenser. Med samma värderingar och målsättning har vi nu även kompetens inom utveckling och produktion. Denna unika kombination av egentillverkade och anskaffade produkter gör oss till den ledande partnern i Sverige.

Kontakta Oss Leverantörslista
Välkommen att kontakta KundCenter när du vill beställa eller har frågor om pris och leveranstid. Teknisk Service kan även hjälpa till om du har specifika frågor kring exempelvis användningsområde.

KundCenter
Telefon: 020-35 05 10
Fax: 020-35 25 22
E-mail: NordicOrder@sial.com
Kontakta oss, så presenterar vi de leverantörer och produkter som kan vara av intresse för just ditt specifika behov