Wszystkie zdjęcia(1)

59304

Sigma-Aldrich

2-Propanol

BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)

Synonim(y):
IPA, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, Isopropyl alcohol
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Beilstein:
635639
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25

Poziom jakości

200

klasa czystości

for molecular biology

gęstość pary

2.1 (vs air)

ciśnienie pary

33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)

linia produktu

BioUltra

próba

≥99.5% (GC)

forma

liquid

temp. samozapłonu

750 °F

granice wybuchowości

2.0-12.7 %, 93 °C

zanieczyszczenia

DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected

pozostałość po odparowaniu

≤0.001%

kolor

colorless

współczynnik refrakcji

n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.378

tw

82 °C (lit.)

mp

−89.5 °C (lit.)

rozpuszczalność

water: soluble (completely)

gęstość

0.785 g/mL at 25 °C (lit.)

ślady kationów

Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg

SMILES string

CC(C)O

λ

neat

absorpcja UV

λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01

InChI

1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3

InChI key

KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Zastosowanie

Isopropanol (2-Propanol) is widely used in molecular biology for the precipitation of DNA its during extraction from cells and tissues. BioUltra IPA is suitable for DNA precipitation.

piktogramy

FlameExclamation mark

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3

Organy docelowe

Central nervous system

Kod klasy składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 1

Temperatura zapłonu °F

53.6 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

12.0 °C - closed cup

Środki ochrony indywidualnej

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter

Certyfikat analizy

Świadectwo pochodzenia

Spermine precipitation of DNA.
D.M. Wallace
Methods in Enzymology, 152, 46-46 (1987)
Peter C Grayson et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(7), 1922-1932 (2015-04-22)
To discover biomarkers involved in the pathophysiology of antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis (AAV) and to determine whether low-density granulocytes (LDGs) contribute to gene expression signatures in AAV. The source of clinical data and linked biologic specimens was a randomized controlled
Jan Rybniker et al.
Nature communications, 6, 7659-7659 (2015-07-15)
Better antibiotics capable of killing multi-drug-resistant Mycobacterium tuberculosis are urgently needed. Despite extensive drug discovery efforts, only a few promising candidates are on the horizon and alternative screening protocols are required. Here, by testing a panel of FDA-approved drugs in
H Dolatshad et al.
Leukemia, 29(5), 1092-1103 (2014-11-28)
The splicing factor SF3B1 is the most commonly mutated gene in the myelodysplastic syndrome (MDS), particularly in patients with refractory anemia with ring sideroblasts (RARS). We investigated the functional effects of SF3B1 disruption in myeloid cell lines: SF3B1 knockdown resulted
Thomas W Winkler et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005378-e1005378 (2015-10-02)
Genome-wide association studies (GWAS) have identified more than 100 genetic variants contributing to BMI, a measure of body size, or waist-to-hip ratio (adjusted for BMI, WHRadjBMI), a measure of body shape. Body size and shape change as people grow older

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej