Merck
Wszystkie zdjęcia(1)

F8775

Sigma-Aldrich

Formaldehyde solution

for molecular biology, 36.5-38% in H2O

Synonim(y):
Formalin
Wzór liniowy:
HCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.03
Beilstein:
1209228
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.31

Poziom jakości

100

klasa czystości

for molecular biology

gęstość pary

1.03 (vs air)

ciśnienie pary

52 mmHg ( 37 °C)

forma

liquid

temp. samozapłonu

572 °F

zawiera

10-15% methanol

stężenie

36.5-38% in H2O

gęstość

1.09 g/mL at 25 °C (lit.)

przydatność

suitable for (use in Formaldehyde-Agarose Gel Electrophoresis of RNA)

temp. przechowywania

15-25°C

SMILES string

[H]C([H])=O

InChI

1S/CH2O/c1-2/h1H2

InChI key

WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Opis ogólny

Formaldehyde (formalin) is produced by oxidation of methanol. It is made of 37% formaldehyde and impurities such as methanol, small amounts of formic acid, aldehydes and ketones. It is used as a denaturant in formaldehyde-agarose gel electrophoresis of RNA. A gel concentration of 2.2M formaldehyde is typically used. The formaldehyde concentration as supplied is approximately 13.3M.

Zastosowanie

Formaldehyde solution has been used for fixing of cells and tissue sections. It has been used in the formaldehyde agarose gel electrophoresis. Formaldehyde is used as a denaturant in formaldehyde-agarose gel electrophoresis of RNA.

Opakowanie

25, 500 mL in poly bottle

Komentarz do analizy

Tested for use in formaldehyde-agarose gel electrophoresis of RNA.

Hasło ostrzegawcze

Danger

Klasyfikacja zagrożeń

Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3

Organy docelowe

Respiratory system

Kod klasy składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 3

Temperatura zapłonu °F

133.0 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

56.11 °C - closed cup

Certyfikat analizy

Wprowadź numer partii, aby wyszukać certyfikat analizy (COA).

Świadectwo pochodzenia

Wprowadź numer partii, aby wyszukać świadectwo pochodzenia (COO).

Lun Zhao et al.
Nature communications, 10(1), 3640-3640 (2019-08-15)
Insight into high-resolution three-dimensional genome organization and its effect on transcription remains largely elusive in plants. Here, using a long-read ChIA-PET approach, we map H3K4me3- and RNA polymerase II (RNAPII)-associated promoter-promoter interactions and H3K9me2-marked heterochromatin interactions at nucleotide/gene resolution in rice.
Farrell RE
RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization (2010)
RNA-dependent RNA Polymerase Assay for Hepatitis E Virus.
Nair VP et al.
Bio-protocol null
Burry RW
Immunocytochemistry: A Practical Guide for Biomedical Research (2009)
Yanwei Sha et al.
Molecular genetics & genomic medicine, 7(8), e807-e807 (2019-07-04)
Asthenozoospermia (AZS), also known as asthenospermia, is characterized by reduced motility of ejaculated spermatozoa and is detected in more than 40% of infertile patients. Because the proportion of progressive spermatozoa in severe AZS is <1%, severe AZS is an urgent

Protokoły

Imprint® Chromatin Immunoprecipitation Kit (CHP1) Protocol

The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej