Wszystkie zdjęcia(3)

459119

Sigma-Aldrich

2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone

95%

Synonim(y):
Triacetoneamine
Empirical Formula (Hill Notation):
C9H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.24
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22

Poziom jakości

100

próba

95%

tw

102-105 °C/18 mmHg (lit.)

mp

34-38 °C (lit.)

temp. przechowywania

2-8°C

SMILES string

CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1

InChI

1S/C9H17NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h10H,5-6H2,1-4H3

InChI key

JWUXJYZVKZKLTJ-UHFFFAOYSA-N

Powiązane kategorie

piktogramy

CorrosionExclamation mark

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Klasyfikacja zagrożeń

Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1

Kod klasy składowania

8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials

WGK

WGK 2

Temperatura zapłonu °F

177.8 °F - Pensky-Martens closed cup

Temperatura zapłonu °C

81 °C - Pensky-Martens closed cup

Środki ochrony indywidualnej

dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves

Certyfikat analizy

Świadectwo pochodzenia

N Miyoshi et al.
Radiation research, 143(2), 194-202 (1995-08-01)
Sonodynamic therapy is a promising new modality for cancer treatment based on the synergistic effect on tumor cell killing by combination of a drug (typically a photosensitizer) and ultrasound. The mechanism of sonodynamic action was suggested to involve photoexcitation of
Hydroxyl free radical is not the main active species in site-specific DNA damage induced by copper (II) ion and hydrogen peroxide.
Yamamoto K and Kawanishi S.
The Journal of Biological Chemistry, 264(26), 15435-15440 (1989)
Nagahiko Yumita et al.
Theranostics, 2(9), 880-888 (2012-10-20)
In this study, we investigated the induction of apoptosis by ultrasound in the presence of the novel porphyrin derivative DCPH-P-Na(I). HL-60 cells were exposed to ultrasound for up to 3 min in the presence and absence of DCPH-P-Na(I), and the
Jun Fang et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 130, 165-176 (2018-06-11)
Tumor-targeted photodynamic therapy (PDT) using polymeric photosensitizers is a promising therapeutic strategy for cancer treatment. In this study, we synthesized a pHPMA conjugated pyropheophorbide-a (P-PyF) as a cancer theranostic agent for PDT and photodynamic diagnostics (PDD). Pyropheophorbide-a has one carboxyl
Marek Rác et al.
Scientific reports, 5, 8882-8882 (2015-03-07)
In this study, evidence is provided on the formation of electronically excited species in human multiple myeloma cells U266 in the growth medium exposed to hydrogen peroxide (H2O2). Two-dimensional imaging of ultra-weak photon emission using highly sensitive charge coupled device

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej