Wszystkie zdjęcia(1)

02484

Supelco

Nitromethane

analytical standard

Empirical Formula (Hill Notation):
CH3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.04
Beilstein:
1698205
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24

Poziom jakości

100

klasa czystości

analytical standard

gęstość pary

2.1 (vs air)

próba

≥99.0% (GC)

temp. samozapłonu

784 °F

okres trwałości

limited shelf life, expiry date on the label

granice wybuchowości

7.3 %, 33 °F

technique(s)

HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable

współczynnik refrakcji

n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.382

tw

101.2 °C (lit.)

mp

−29 °C (lit.)

gęstość

1.127 g/mL at 25 °C (lit.)

application(s)

environmental

format

neat

SMILES string

C[N+]([O-])=O

InChI

1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3

InChI key

LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Opis ogólny

Nitromethane belongs to the class of residual solvents which are volatile organic compounds (VOCs) that are employed in manufacturing processes of pharmaceutical industries.

Zastosowanie

Nitromethane has been used as a reference standard for the determination of nitromethane in cigarette smoke by high-throughput solid phase microextraction coupled with gas chromatography−mass spectrometry (SPME-GC−MS) and in drug substances by static headspace GC. It may be used as a reference standard for the determination of nitromethane in gaseous and liquid samples by thermal desorption−GC-MS.

Hasło ostrzegawcze

Warning

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Klasyfikacja zagrożeń

Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2

Kod klasy składowania

4.1A - Other explosive hazardous materials

WGK

WGK 2

Temperatura zapłonu °F

95.0 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

35 °C - closed cup

Środki ochrony indywidualnej

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter

Certyfikat analizy

Świadectwo pochodzenia

Simultaneous analysis of 22 volatile organic compounds in cigarette smoke using gas sampling bags for high-throughput solid-phase microextraction.
Sampson, et al.
Analytical Chemistry, 86(14), 7088-7095 (2014)
Establishment of a knowledge base for identification of residual solvents in pharmaceuticals..
Liu, et al.
Analytica Chimica Acta, 575(2), 246-254 (2006)
Quality control in quantification of volatile organic compounds analysed by thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry.
Demeestere, et al.
Journal of Chromatography A, 1186(1-2), 348-357 (2008)
A generic static headspace gas chromatography method for determination of residual solvents in drug substance.
Cheng, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(41), 6413-6421 (2010)
Atanu Bhattacharya et al.
The Journal of chemical physics, 136(2), 024321-024321 (2012-01-21)
Decomposition of electronically excited nitro-containing molecules with different X-NO(2) (X = C, N, O) moieties has been intensively investigated over the past decades; however, their decomposition behavior has not previously been compared and contrasted. Comparison of their unimolecular decomposition behavior

Protokoły

GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43

GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej