Merck
All Photos(1)

62862

Sigma-Aldrich

Sodium dodecyl sulfate

≥90%

Synonym(s):
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
Linear Formula:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS Number:
Molecular Weight:
288.38
Beilstein:
3599286
Numer EC:
Numer MDL:
eCl@ss:
39093306
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21

opis

anionic
62

Poziom jakości

100

próba

≥90%

masa cząsteczkowa

288.38 g/mol

technique(s)

LC/MS: suitable
electrophoresis: suitable
protein quantification: suitable

mp

204-207 °C (lit.)

rozpuszczalność

water: soluble

HLB

40

SMILES string

[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O

InChI

1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1

InChI key

DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M

Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide

Zastosowanie

Anionic detergent

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Klasyfikacja zagrożeń

Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Organy docelowe

Respiratory system

Kod klasy składowania

4.1B - Flammable solid hazardous materials

WGK

WGK 2

Temperatura zapłonu °F

338.0 °F

Temperatura zapłonu °C

170 °C

Środki ochrony indywidualnej

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges

Certificate of Analysis

Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).

Certificate of Origin

Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).

More Documents

SDS

Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.

Contact Technical Service