Merck
All Photos(1)

D7253

Sigma-Aldrich

Dihydrostreptomycin sesquisulfate

Synonym(s):
Didromycin, Dihydrostreptomycin 3/2 sulfate, Dihydrostreptomycin sulfate
Linear Formula:
C21H41N7O12 · 3/2H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
730.71
Beilstein:
3894221
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.85

pochodzenie biologiczne

microbial

Poziom jakości

forma

powder

kolor

white to off-white

spektrum działania antybiotyku

Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria

Tryb działania

protein synthesis | interferes

temp. przechowywania

2-8°C

SMILES string

OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)CO)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N

InChI

1S/2C21H41N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1

InChI key

CZWJCQXZZJHHRH-YZTFXSNBSA-N

Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide

Related Categories

Opis ogólny

Chemical structure: aminoglycoside

Zastosowanie

Dihydrostreptomycin sesquisulfate is a derivative of streptomycin used in aminoglycoside uptake studies. It has also been used as an electrode for a cochlear amplifier in the hair-cell bundle of lizards.

Opakowanie

5, 10, 25, 100 g

Działania biochem./fizjol.

Mode of Action: Dihydrostreptomycin sesquisulfate inhibits protein synthesis at the level of the 30s ribosomal subunit and the 16s rRNA.

piktogramy

Exclamation markHealth hazard

Hasło ostrzegawcze

Warning

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2

Kod klasy składowania

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Temperatura zapłonu °F

Not applicable

Temperatura zapłonu °C

Not applicable

Środki ochrony indywidualnej

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)

Certificate of Analysis

Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).

Certificate of Origin

Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).

More Documents

Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.

Contact Technical Service