Česká republika

SDS

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Přístup k bezpečnostním listům (Bezpečnostní list = SDS = Safety Data Sheet)

Bezpečnostní list může být vyhledán několika způsoby z kteréhokoli místa na stránce, které je označeno zkratkou ‚SDS‘.
Jako příklad uvádíme dva z několika možných postupů:

Postup:

  1. Klikněte na SDS v horní části stránky nebo kdekoliv.
  2. Uveďte katalogové č. (bez velikosti balení) do pole ‚SDS Search / Enter Product number‘ a klikněte na ‚Go‘ nebo stiskněte enter a vyčkejte. Bezpečnostní list se načte v .pdf formátu.

Budete-li vyhledávat SDS i analytický certifikát:

  1.  
    1. Klikněte na Advanced Search v pravé horní části obrazovky.
    2. Do pole ‚Search for SDS (Safety Data Sheet) by Product Number:‘ vyplňte katalogové č. produktu (bez velikosti balení) a klikněte na ‚Search‘ nebo stiskněte enter. Bezpečnostní list se načte v .pdf formátu.

Pokud systém nerozpoznal z jaké jste země ani v jakém jazyce má být bezpečnostní list, bude nutné vyplnit ještě následující údaje, které se objeví v novém okně:

  1. Country (krajina). Otevřete roletku kliknutím na trojúhelníček v pravé části okénka a kliknutím vyberte ‚Czech Republic‘,
  2. SDS language (jazyk bezpečnostního listu). Vyberte ‚Czech‘ (čeština) stejným postupem.

Potom klikněte na ‚Submit‘ (potvrdit) a bezpečnostní list se načte v .pdf formátu.

Pokud se bezpečnostní list nenačetl, kontaktujte zákaznický servis (Web Help Desk).