Slovensko

SDS

 

BEZPEČNOSTNÉ LISTY

 

Prístup k bezpečnostným listom (Bezpečnostný list = SDS = Materal Safety Data Sheet)

Bezpečnostný list môže byť vyhľadaný niekoľkými spôsobmi z ktoréhokoľvek miesta na stránke, ktoré je označené skratkou ‚SDS‘.
Ako príklad uvádzame dva z niekoľkých možných postupov:

Postup:

  1. Kliknite na ‚SDS‘ v hornej časti stránky alebo kdekoľvek.
  2. Uveďte katalógové č. (bez veľkosti balenia) do políčka ‚SDS Search / Enter Product number‘ a kliknite na ‚Go‘ alebo stlačte enter a počkajte. Bezpečnostný list sa načíta v .pdf formáte.

Ak budete vyhľadávať SDS i analytický certifikát:

  1.  
    1. Kliknite na ‚Advanced Search‘ v pravej hornej časti obrazovky.
    2. Do políčka ‚Search for SDS (Safety Data Sheet) by Product Number:‘ vyplňte katalógové č. produktu (bez veľkosti balenia) a kliknite na ‚Search‘ alebo stlačte enter. Bezpečnostný list sa načíta v .pdf formáte.

Pokiaľ systém nerozpoznal z ktorej ste krajiny ani v ktorom jazyku má byť bezpečnostný list, bude nutné vyplniť ešte nasledujúce údaje, ktoré sa objavia v novom okne:

  1. ‚Country‘ (krajina). ). Otvorte roletku kliknutím na trojuholníček v pravej časti okienka a kliknutím vyberte ‚Slovak Republic‘,
  2. ‚SDS‘ language ‘ (jazyk bezpečnostného listu). Vyberte ‚Slovak‘ (slovenčina) rovnakým postupom.

Potom kliknite na ‚Submit‘ (potvrdit) a bezpečnostný list sa načíta v .pdf formáte.

Pokiaľ sa bezpečnostný list nenačítal, kontaktujte zákaznický servis (Web Help Desk).